Post-hbo programma IBA 2023-2024

We hebben een inhoudelijk sterk programma uitgewerkt voor verzekeringsprofessionals.

In 14 lesdagen, verdeeld over acht maanden, krijg je van diverse experts en ervaren docenten een samenhangend lesprogramma aangeboden op gebied van persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en kennis.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De Insurance Business Academy is een post-hbo opleiding. Een praktijkgericht onderwijsprogramma dat bedoeld is om in korte tijd je kennis en vaardigheden te vergroten. 

Toelatingscriteria

De toelatingscriteria zijn minimaal een afgeronde hbo-bachelor en (enige) relevante werkervaring. Wij staan ook open voor mensen die geen (relevant) hbo-diploma hebben, maar wel al een tijdje werken in een baan op mbo+ of hbo-niveau in de verzekeringsbranche. In alle gevallen geldt dat je in het bezit bent van de diploma’s Wft Basis, Wft Schade Particulier en Wft Schade Zakelijk. Voor iedere belangstellende plannen we een meet & match gesprek en geven we je advies over deelname aan het programma. Motivatie en nieuwsgierigheid voor het verzekeringsvak is een belangrijke factor in de toelatingsprocedure. Pas je niet direct in het profiel en wil je toch deelnemen? Vul dan ook het aanmeldingsformulier in en we gaan met elkaar in gesprek!

Resultaat

Bij voldoende participatie (80% aanwezigheid en voldaan aan de praktijkopdrachten) en een voldoende voor je portfolio, die je op de laatste dag presenteert, ontvang je een post-hbo certificaat.

Bij onvoldoende participatie en/of een onvoldoende voor je portfolio ontvang je een bewijs van deelname voor de gevolgde vakken.

Leerplatform

Ben je ingeschreven voor het IBA programma 2023-2024? Dan krijg je toegang tot het IBA-leerplatform. Dit speciale platform biedt jou toegang tot alle informatie over de inhoud van de lesdagen en studiematerialen, waaronder documenten, voorbereidende opdrachten en lesmateriaal.

Kosten

De kosten voor deze opleiding zijn € 4.990,00 excl. btw. Dit is inclusief lesmateriaal, koffie/thee/water en versnaperingen tijdens de lessen, lunches en de overnachting bij Tjaarda Oranjewoud.

Aantal deelnemers

De groep bestaat maximaal uit 15 deelnemers. vol = vol.

Studiebelasting

Het programma omvat in totaal 14 fysieke lesdagen, waarbij je per lesdag rekening moet houden met twee uur voorbereidingstijd voor zelfstudie. Naast individuele opdrachten zijn er ook groepsgewijze opdrachten die je helpen om jouw kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Opleidinglocatie

De opleiding vindt op twee dagen na plaats op Landgoed Oranjewoud, Lindelaan 1 – 8453 JD Oranjewoud.

Daarnaast is er een dag bij a.s.r. in Utrecht en een dag bij Vrieling in Dedemsvaart.

Drie basisprincipes

Vaardigheden

Train jouw vaardigheden

Leiderschap

Jezelf leren kennen en leiden is de basis voor de relatie met klanten, collega's en medewerkers

Industry expert

Overzie en ken je vakgebied.

Inhoud IBA programma 2023-2024

Persoonlijk Leiderschap

Mark Postma - NHL Stenden Tjaarda Oranjewoud

Deze tweedaagse staat in het teken van kennismaking met IBA, de andere deelnemers en bovenal persoonlijk leiderschap. Jezelf leren kennen en leiden is de basis voor de relatie met, en het leiden van, klanten en collega’s. Het doel van deze tweedaagse is om een veilige basis te leggen voor een prettige leerreis bij IBA.

De tweedaagse wordt verzorgd door Mark Postma, docent aan de NHLStenden Hogeschool & Vorarlberg University.

Behavioural Finance

Durk Tuinenga en Roelof de Jong - NHL Stenden Landgoed Oranjewoud

De masterclass Behavioural Finance is een diepgaand educatief programma dat zich richt op het begrijpen van de psychologische aspecten die het gedrag van individuen en markten beïnvloeden in de context van financiën en investeringen. Deze masterclass biedt een combinatie van theoretische concepten, empirisch onderzoek en praktische toepassingen om inzicht te krijgen in de irrationele en emotionele besluitvormingsprocessen die vaak voorkomen in de financiële wereld.

Dit dagdeel wordt verzorgd door Roelof de Jong en/of Durk Tuinenga, docenten van de NHL Stenden Hogeschool.

De invloed van Solvency II op de verzekeringsmarkt

Edwin Post - Insurance Managers Landgoed Oranjewoud

Ethiek

Durk Tuinenga en Roelof de Jong - NHL Stenden Landgoed Oranjewoud

De masterclass Ethiek in de financiële dienstverlening is een intensief en interactief programma dat gericht is op professionals in de financiële sector die hun kennis over ethiek en begrip van ethische vraagstukken willen verdiepen. De masterclass richt zich op het verkennen van ethische principes, het herkennen van ethische dilemma’s en het ontwikkelen van vaardigheden om verantwoorde ethische beslissingen te nemen binnen de context van de financiële dienstverlening.

Dit dagdeel wordt verzorgd door Roelof de Jong en/of Durk Tuinenga, docenten van de NHL Stenden Hogeschool.

Transport

Jos Vilten - MS Amlin Marine NV Landgoed Oranjewoud

Transport is overal. Deze masterclass gaat over bewustwording van transportrisico’s. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
– Transport goederen (handelsgoederen)
inco terms
basis van transportverzekering
verblijfsdekking
welke verdragen spelen een rol
M3 oorlogsrisico
– Transport aansprakelijkheid
opslag

Deze masterclass wordt verzorgd door Jos Vilten, Lead Underwriter Marine Liability bij MS Amlin Marine NV

Compliance

Niels Broersen - NHL Stenden Landgoed Oranjewoud

Fraude

Teatske Bruinsma - Aegon Landgoed Oranjewoud

In deze masterclass staat het thema Fraude centraal: “strafbare gedragingen binnen de financiële sector en de rol van de adviseur”.
Het doel van dit thema is:
– het begrijpen en kunnen herkennen van fraude
– het begrijpen en onthouden wat de gevolgen kunnen zijn van (meewerken aan) strafbare gedragingen
– integer en gewenst gedrag stimuleren

De masterclass wordt verzorgd door Teatske Bruinsma, coördinator van Speciale Zaken Hypotheken, voormalig fraudeonderzoeker op gebied van schade-, levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken en tussenpersonen.

Persoonlijk Leiderschap

Mark Postma - NHL Stenden Landgoed Oranjewoud

Deze ochtend staat in het teken van persoonlijk leiderschap en is een vervolg van de eerste tweedaagse op 28 en 29 september. Centraal staan je leerdoelen en de portfolio opdracht.

Dit programma onderdeel wordt verzorgd door Mark Postma, docent aan de NHLStenden Hogeschool & Vorarlberg University.

Wagenparken en Preventie

Alex van Kaam en Tim Swanborn - Allianz Landgoed Oranjewoud

In deze masterclass krijg je inzicht in welke soorten risico’s er bij wagenparken zijn en hoe verzekeraars deze risico’s beoordelen. Tevens zullen we een premiecalculatie maken en alle onderdelen hiervan bespreken.
Daarnaast krijg je kennis van en inzicht in het opzetten van schadepreventie beleid. Welke organisatorische en management onderwerpen hebben invloed op het schadepreventie proces binnen een transport organisatie. De verschillen in aanpak tussen grijs en gele kentekens. De meest voorkomende schadeoorzaken omzetten in rijinstructie, coaching en advies.

Deze middag wordt verzorgd door Alex van Kaam Sr Branche Specialist Fleet en Tim Swanborn, Fleet Risk Manager bij Allianz Nederland Schadeverzekering.

Bedrijfsbezoek ASR

Boudewijn van Uden / Sape van der Meer - a.s.r. ASR Utrecht

Boudewijn van Uden, directeur corporate communicatie, geeft een inleiding over een actueel onderwerp. Daarna volgt een rondleiding door het a.s.r. gebouw.

Sociale Zekerheid

Linda van ’t Hof - a.s.r. re-integratie en diensten ASR Utrecht

Sociale zekerheid is het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen bij pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid. Sociale zekerheid in Nederland bestaat uit werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen. De werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen worden samen aangeduid als sociale verzekeringen.
In deze masterclass ligt de nadruk op de regels rondom arbeidsongeschiktheid en ontslag.

Deze masterclass wordt verzorgd door Linda van ’t Hof, Adviseur sociale zekerheid bij a.s.r. re-integratie en diensten.

Verzekeringsoplossingen vanuit sociale zekerheid

Sape van der Meer - a.s.r. Vrieling Dedemsvaart

In de masterclass Sociale Zekerheid is ingegaan op het stelsel van sociale zekerheid en nader ingezoomd op het thema ziekte en arbeidsongeschiktheid. Tijdens dit programma onderdeel gaan we dieper in op de private verzekeringsoplossingen rondom dit thema.

Deze masterclass wordt verzorgd door Sape van der Meer, specialist Inkomen collectief bij a.s.r.

Verzuim in de Praktijk

Guido van Zijl - Vrieling (Vitalr) Vrieling Dedemsvaart

Hoe werkt verzuim in de praktijk? Je wordt meegenomen in de wondere wereld van verzuim en leiderschap. Wat komt er allemaal kijken bij het advies aan een werkgever met medewerkers? De aandacht voor mensen bepaalt de kracht van de organisatie. Aan welke knoppen kun je draaien als werkgever? Hoe houdt je als werkgever medewerkers enthousiast, betrokken en gemotiveerd? En hoe kun je als adviseur hier een rol in spelen, waarin je je toegevoegde waarde laat zien?

Deze masterclass wordt verzorgd door Guido van Zijl. Manager Arbo, Zorg en Inkomen van Vitalr, onderdeel van Vrieling Adviesgroep.

Risicomanagement + Risico-inventarisatie op locatie

Jurjen Burghgraef - Burghgraef van Tiel Landgoed Oranjewoud

Dit is een eendaagse training, opgebouwd uit een theoretisch deel en een praktijkgerichte deel op het gebied van risicomanagement, vooral gericht op het brandrisico en zekerstellen van de continuïteit van een bedrijfsonderneming. De basis wordt gevormd door het herkennen van de risicofactor en op welke wijze deze kan worden afgeschermd, waarbij de achterliggende gedachte wordt gevormd door de definitie: kans x omvang = risico.

Deze masterclass wordt verzorgd door Jurjen Burghgraef, mede-oprichter Burghgraef van Tiel & Partners, zie ook: www.risicoinspecties.nl.

Waardebepaling en risicoscan

Stefan Sennema - Sennema Taxatie Expertise en Frank Hazelhoff - JEF Landgoed Oranjewoud

In deze masterclass maak je kennis met de waardebepaling en de risicoscans en je krijgt uitleg over de nut en noodzaak daarvan. Dit alles aan de hand van praktijkvoorbeelden van verschillende soorten gebouwen.

Deze masterclass wordt verzorgd door Frank Hazelhoff van JEF Taxatie & Risicobeheer en Stefan Sennema van Sennema Taxatie Expertise.

De Nederlandse co.ass. markt

Edwin Post - Insurance Managers Landgoed Oranjewoud

Gesprekstechniek en persoonlijke presentatie

Sape van der Meer - a.s.r. Landgoed Oranjewoud

Effectief zijn in je gespreksvoering. Hoe zorg je dat je persoonlijke boodschap goed overkomt en hoe ga je om met tegenwerpingen en bijvoorbeeld een slechtnieuwsgesprek.
Tijdens dit onderdeel leggen we de basis voor een goede communicatie. Daarnaast krijg je tips ter voorbereiding op de presentatie van je portfolio.

Dit programma onderdeel wordt verzorgd door Sape van der Meer, specialist inkomen collectief bij a.s.r.

Herverzekeringen

Elbert Jan Offereins - Maas Lloyd en Jord Westerloo - Gallagher Re Landgoed Oranjewoud

Digitaal fit

Robert Nijman - Vrieling Landgoed Oranjewoud

Het onderwerp van dit ochtendprogramma is digitaal fit. Hoe digitaal fit ben je, hoe digitaal fit vind je jezelf en hoe kun je als kenniswerker slimmer omgaan met de immens grote stroom aan informatie die dagelijks op je afkomt.
De vijf pijlers van Digitale Fitheid komen aan bod:
• Digitaal bewustzijn
• Digitale hygiëne
• Digitale vaardigheden
• Persoonlijk Kennismanagement
• Persoonlijke groei met behulp van technologie

Dit programma onderdeel wordt verzorgd door Robert Nijman, projectleider Digitaal fit bij Vrieling

Cyber

Henk van Ee - IT Visibility Landgoed Oranjewoud

Deze masterclass gaat over cyberweerbaarheid van de eigen organisatie, welke dreigingen spelen er op dit moment en welke kwetsbaarheden bestaan er bij de mens, in de organisatie en techniek en hoe maken hackers daar misbruik van.

De masterclass cyber wordt gegeven door Henk van Ee, cyberconsulent IT Visibility.

Presentatie portfolio + beoordeling

Beoordelingscommissie (NHL Stenden, FGD, Vrieling, a.s.r.) Landgoed Oranjewoud

Vandaag presenteer je jouw portfolio aan een commissie, bestaande uit leden van FGD, Vrieling en NHLStenden.
Na jouw presentatie ontvang je een beoordeling / terugkoppeling.
Om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven, splitsen we de groep in tweeën.

Relatiemanagement

Dirk Baron - Baron Assurantiën en Henk Hoekstra - FGD Assurantiën en Guido van Zijl - Vrieling (Vitalr) Landgoed Oranjewoud

Relatiemanagement is een belangrijk onderdeel voor een ‘industry expert’. In deze interactieve masterclass krijg je een inkijkje in de concrete daden en abstracte overtuigingen van drie verschillende succesvolle ‘industry experts’.
Op de drie thema’s ‘Acquisitie’, ‘Dealmaking’ en ‘Relatie voortzetten, verbeteren, vermenigvuldigen’ hoor je de successen en fouten van Henk Hoekstra (FGD), Dirk Baron (Baron Assurantiën) en Guido van Zijl (Vitalr/ Vrieling). Zo krijg je diepere inzichten in de essentie van relatiemanagement en legt de deelnemer de link met zijn eigen persoonlijkheid.

Het is een open en interactieve ochtend, die door Kees de Jong (directeur van IBA en bekende van Henk, Dirk en Guido) geleid wordt. Kees is actief geweest in verzekeringen bij FBTO en De Friesland Zorgverzekeraar.

Diploma uitreiking

in aanwezigheid van docenten en initiatiefnemers Landgoed Oranjewoud

Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontvang je jouw IBA diploma.

Aanmelden

Door het aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen, meld je je aan voor de IBA opleiding 2023-2024.

Max. bestandsgrootte: 128 MB.
Wij verzoeken je jouw CV te uploaden. Hiermee kunnen we zien welke opleidingen je gedaan hebt en wat je werkervaring is.

Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een meet & match gesprek.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies