Post-hbo programma IBA

Persoonlijk Leiderschap

Mark Postma - NHL Stenden Tjaarda Oranjewoud en Landgoed Oranjewoud

Deze tweedaagse staat in het teken van kennismaking met IBA, de andere deelnemers en bovenal persoonlijk leiderschap. Jezelf leren kennen en leiden is de basis voor de relatie met, en het leiden van, klanten en collega’s. Het doel van deze tweedaagse is om een veilige basis te leggen voor een prettige leerreis bij IBA.

De tweedaagse wordt verzorgd door Mark Postma, docent aan de NHLStenden Hogeschool & Vorarlberg University.

Behavioural Finance

Durk Tuinenga - NHL Stenden Landgoed Oranjewoud

De masterclass Behavioural Finance is een diepgaand educatief programma dat zich richt op het begrijpen van de psychologische aspecten die het gedrag van individuen en markten beïnvloeden in de context van financiën en investeringen. Deze masterclass biedt een combinatie van theoretische concepten, empirisch onderzoek en praktische toepassingen om inzicht te krijgen in de irrationele en emotionele besluitvormingsprocessen die vaak voorkomen in de financiële wereld.

Dit dagdeel wordt verzorgd door Roelof de Jong en/of Durk Tuinenga, docenten van de NHL Stenden Hogeschool.

Transport

Jos Vilten - MS Amlin Marine NV Landgoed Oranjewoud

Transport is overal. Deze masterclass gaat over bewustwording van transportrisico’s. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
– Transport goederen (handelsgoederen)
inco terms
basis van transportverzekering
verblijfsdekking
welke verdragen spelen een rol
M3 oorlogsrisico
– Transport aansprakelijkheid
opslag

Deze masterclass wordt verzorgd door Jos Vilten, Lead Underwriter Marine Liability bij MS Amlin Marine NV

Ethiek

Durk Tuinenga - NHL Stenden Landgoed Oranjewoud

De masterclass Ethiek in de financiële dienstverlening is een intensief en interactief programma dat gericht is op professionals in de financiële sector die hun kennis over ethiek en begrip van ethische vraagstukken willen verdiepen. De masterclass richt zich op het verkennen van ethische principes, het herkennen van ethische dilemma’s en het ontwikkelen van vaardigheden om verantwoorde ethische beslissingen te nemen binnen de context van de financiële dienstverlening.

Dit dagdeel wordt verzorgd door Roelof de Jong en/of Durk Tuinenga, docenten van de NHL Stenden Hogeschool.

Aansprakelijkheid

Landgoed Oranjewoud

Nadere informatie volgt

Fraude

Teatske Bruinsma - Aegon Landgoed Oranjewoud

In deze masterclass staat het thema Fraude centraal: “strafbare gedragingen binnen de financiële sector en de rol van de adviseur”.
Het doel van dit thema is:
– het begrijpen en kunnen herkennen van fraude
– het begrijpen en onthouden wat de gevolgen kunnen zijn van (meewerken aan) strafbare gedragingen
– integer en gewenst gedrag stimuleren

De masterclass wordt verzorgd door Teatske Bruinsma, coördinator van Speciale Zaken Hypotheken, voormalig fraudeonderzoeker op gebied van schade-, levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken en tussenpersonen.

Compliance

Niels Broersen - NHL Stenden Landgoed Oranjewoud

Het onderwerp van deze masterclass is adviseren over compliance in de financiële dienstverlening.
Je leert belangen en verantwoordelijkheden ten aanzien van verschillende compliance-vraagstukken te herkennen, te adresseren en daarover te adviseren.

De masterclass wordt verzorgd door Niels Broersen, Docent Onderzoeker Recht aan de Academy Economics & Logistics van de NHL/Stenden.

Persoonlijk Leiderschap

Mark Postma - NHL Stenden Landgoed Oranjewoud

Deze ochtend staat in het teken van persoonlijk leiderschap en is een vervolg van de eerste tweedaagse op 28 en 29 september. Centraal staan je leerdoelen en de portfolio opdracht.

Dit programma onderdeel wordt verzorgd door Mark Postma, docent aan de NHLStenden Hogeschool & Vorarlberg University.

Wagenparken en Preventie

Alex van Kaam en Tim Swanborn - Allianz Landgoed Oranjewoud

In deze masterclass krijg je inzicht in welke soorten risico’s er bij wagenparken zijn en hoe verzekeraars deze risico’s beoordelen. Tevens zullen we een premiecalculatie maken en alle onderdelen hiervan bespreken.
Daarnaast krijg je kennis van en inzicht in het opzetten van schadepreventie beleid. Welke organisatorische en management onderwerpen hebben invloed op het schadepreventie proces binnen een transport organisatie. De verschillen in aanpak tussen grijs en gele kentekens. De meest voorkomende schadeoorzaken omzetten in rijinstructie, coaching en advies.

Deze middag wordt verzorgd door Alex van Kaam Sr Branche Specialist Fleet en Tim Swanborn, Fleet Risk Manager bij Allianz Nederland Schadeverzekering.

Bedrijfsbezoek ASR

Boudewijn van Uden / Klaas Bontsema- a.s.r. ASR Utrecht

Boudewijn van Uden, directeur corporate communicatie, geeft een inleiding over een actueel onderwerp. Daarna volgt een rondleiding door het a.s.r. gebouw.

Sociale Zekerheid

Linda van ’t Hoff - a.s.r. re-integratie en diensten ASR Utrecht

Sociale zekerheid is het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen bij pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid. Sociale zekerheid in Nederland bestaat uit werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen. De werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen worden samen aangeduid als sociale verzekeringen.
In deze masterclass ligt de nadruk op de regels rondom arbeidsongeschiktheid en ontslag.

Deze masterclass wordt verzorgd door Linda van ’t Hoff,  Consultant a.s.r. re-integratie en diensten | Loyalis kennis en consult

Verzekeringsoplossingen vanuit sociale zekerheid

Klaas Bontsema - a.s.r. Vrieling Dedemsvaart

In de masterclass Sociale Zekerheid is ingegaan op het stelsel van sociale zekerheid en nader ingezoomd op het thema ziekte en arbeidsongeschiktheid. Tijdens dit programma onderdeel gaan we dieper in op de private verzekeringsoplossingen rondom dit thema.

Deze masterclass wordt verzorgd door Klaas Bontsema, accountmanager Zorg & Inkomen | Duurzame inzetbaarheid bij a.s.r.

Verzuim in de Praktijk

Hanneke Hakkers - Vitalr (Vrieling) Vrieling Dedemsvaart

Hoe werkt verzuim in de praktijk? Je wordt meegenomen in de wondere wereld van verzuim en leiderschap. Wat komt er allemaal kijken bij het advies aan een werkgever met medewerkers? De aandacht voor mensen bepaalt de kracht van de organisatie. Aan welke knoppen kun je draaien als werkgever? Hoe houd je als werkgever medewerkers enthousiast, betrokken en gemotiveerd? En hoe kun je als adviseur hier een rol in spelen, waarin je je toegevoegde waarde laat zien?

Deze masterclass wordt verzorgd door Hanneke Hakkers, trainer van Vitalr, onderdeel van Vrieling Adviesgroep.

Risicomanagement + Risico-inventarisatie op locatie

Troostwijk BVT Landgoed Oranjewoud

Dit is een eendaagse training, opgebouwd uit een theoretisch deel en een praktijkgerichte deel op het gebied van risicomanagement, vooral gericht op het brandrisico en zekerstellen van de continuïteit van een bedrijfsonderneming. De basis wordt gevormd door het herkennen van de risicofactor en op welke wijze deze kan worden afgeschermd, waarbij de achterliggende gedachte wordt gevormd door de definitie: kans x omvang = risico.

Deze masterclass wordt verzorgd door Troostwijk BVT (voorheen Burghgraef van Tiel) zie ook: www.risicoinspecties.nl.

Waardebepaling en risicoscan

Stefan Sennema - Sennema Taxatie Expertise en Frank Hazelhoff - JEF Landgoed Oranjewoud

In deze masterclass maak je kennis met de waardebepaling en de risicoscans en je krijgt uitleg over de nut en noodzaak daarvan. Dit alles aan de hand van praktijkvoorbeelden van verschillende soorten gebouwen.

Deze masterclass wordt verzorgd door Frank Hazelhoff van JEF Taxatie & Risicobeheer en Stefan Sennema van Sennema Taxatie Expertise.

De Nederlandse co.ass. markt

Bastiaan Krol en Robert Ockhuizen - Meijers Landgoed Oranjewoud

De co-assurantiemarkt is de Formule 1 van de Nederlandse verzekeringsindustrie. De markt waarin veelal risico’s worden verzekerd die te groot, complex of te ingewikkeld zijn om door één verzekeraar te worden gedragen. We gaan in op het ontstaan en het belang van de co-assurantiemarkt. Hoe deze markt werkt en in de afgelopen jaren is veranderd en welke geschreven en ongeschreven regels er gelden.

Deze masterclass wordt verzorgd door Bastiaan Krol, Chief Broking Officer bij Meijers en Robert Ockhuizen, Accountspecialist bij Meijers.

Gesprekstechniek en persoonlijke presentatie

Klaas Bontsema- a.s.r. Landgoed Oranjewoud

Effectief zijn in je gespreksvoering. Hoe zorg je dat je persoonlijke boodschap goed overkomt en hoe ga je om met tegenwerpingen en bijvoorbeeld een slechtnieuwsgesprek.
Tijdens dit onderdeel leggen we de basis voor een goede communicatie. Daarnaast krijg je tips ter voorbereiding op de presentatie van je portfolio.

Dit programma onderdeel wordt verzorgd door Klaas Bontsema, accountmanager Zorg & Inkomen | Duurzame inzetbaarheid bij a.s.r.

Herverzekeringen

Elbert-jan Offereins - Maas Lloyd en Jord Westerloo - Gallagher Re Landgoed Oranjewoud

De Masterclass herverzekering gaat in op de verschillende facetten van de herverzekeringsmarkt:

  • Wat is herverzekering?
  • Wie zijn de spelers op de markt en welke rol vervult eenieder in de keten?
  • Herverzekering als risico en kapitaalmanagement instrument
  • Herverzekering en de toezichthouder (Solvency II / ORSA)

Deze masterclass wordt verzorgd door Elbert-jan Offereins Managing Director (CEO) van Maas Lloyd Schadeverzekeringen en Jord Westerloo, Divisional Director van Gallagher Re.

Digitaal fit

Robert Nijman - Vrieling Landgoed Oranjewoud

Het onderwerp van dit ochtendprogramma is digitaal fit. Hoe digitaal fit ben je, hoe digitaal fit vind je jezelf en hoe kun je als kenniswerker slimmer omgaan met de immens grote stroom aan informatie die dagelijks op je afkomt.
De vijf pijlers van Digitale Fitheid komen aan bod:
• Digitaal bewustzijn
• Digitale hygiëne
• Digitale vaardigheden
• Persoonlijk Kennismanagement
• Persoonlijke groei met behulp van technologie

Dit programma onderdeel wordt verzorgd door Robert Nijman, projectleider Digitaal fit bij Vrieling

Cyber

Henk van Ee - IT Visibility Landgoed Oranjewoud

Deze masterclass gaat over cyberweerbaarheid van de eigen organisatie, welke dreigingen spelen er op dit moment en welke kwetsbaarheden bestaan er bij de mens, in de organisatie en techniek en hoe maken hackers daar misbruik van.

De masterclass cyber wordt gegeven door Henk van Ee, cyberconsulent IT Visibility.

Presentatie portfolio + beoordeling

Beoordelingscommissie (NHL Stenden, FGD, Vrieling) Landgoed Oranjewoud

Vandaag presenteer je jouw portfolio aan een commissie, bestaande uit leden van FGD, Vrieling en NHL Stenden.
Na jouw presentatie ontvang je een beoordeling / terugkoppeling.
Om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven, splitsen we de groep in tweeën.

Relatiemanagement

Dirk Baron - Baron Assurantiën en Guido van Zijl - Vrieling (Vitalr) Landgoed Oranjewoud

Relatiemanagement is een belangrijk onderdeel voor een ‘industry expert’. In deze interactieve masterclass krijg je een inkijkje in de concrete daden en abstracte overtuigingen van drie verschillende succesvolle ‘industry experts’.
Op de drie thema’s ‘Acquisitie’, ‘Dealmaking’ en ‘Relatie voortzetten, verbeteren, vermenigvuldigen’ hoor je de successen en fouten van Dirk Baron (Baron Assurantiën) en Guido van Zijl (Vitalr/ Vrieling). Zo krijg je diepere inzichten in de essentie van relatiemanagement en leg je de link naar je eigen persoonlijkheid.

Het is een open en interactieve ochtend, die door Kees de Jong (directeur van IBA en bekende van Dirk en Guido) geleid wordt. Kees is actief geweest in verzekeringen bij FBTO en De Friesland Zorgverzekeraar.

Diploma uitreiking

in aanwezigheid van docenten, werkgevers en initiatiefnemers Landgoed Oranjewoud

Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontvang je jouw IBA diploma.

Aanmelden

Door het aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen, meld je je aan voor de IBA opleiding 2025.

Max. bestandsgrootte: 128 MB.
Wij verzoeken je jouw CV te uploaden. Hiermee kunnen we zien welke opleidingen je gedaan hebt en wat je werkervaring is.

Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een meet & match gesprek.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies